RNDr. Petra Bonová PhD.

Používateľský profil
RNDr. Petra Bonová PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Neurobiologický ústav SAV
Adresa:
Šoltésovej 4/6,
040 01, Košice
Slovensko
Záujmy: