Mgr. Michaela Boháčová

Používateľský profil
Mgr. Michaela Boháčová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene
Adresa:
T. G. Masaryka 2117/24,
960 53, Zvolen
Slovensko
Záujmy:

Príspevky