Mgr. Zuzana Garaiová

Používateľský profil
Mgr. Zuzana Garaiová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Adresa:
Mlynská dolina,
842 48, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Biophysical methods for studying peptide/protein – nanoparticle interactions

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
2017
100%
Hodnotenie príspevku
100%
Hodnotenie príspevku