RNDr. Milan Surový

Používateľský profil
RNDr. Milan Surový

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prírodovedecká fakulta UK
Adresa:
Mlynská dolina,
842 15, Bratislava 4
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Analýza génu SCN1A u pacientov s Dravetovým syndrómom na Slovensku

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2013
90%
Hodnotenie príspevku

Mutačná analýza génu MYOC u slovenských pacientov s JOAG

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
95%
Hodnotenie príspevku