Mgr. Andrea Kapinová

Používateľský profil
Mgr. Andrea Kapinová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Malá Hora 4,
036 01, Martin
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Rosuvastatín v chemoprevencii experimentálnej mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
89%
Hodnotenie príspevku