Daniela Fedorová

Používateľský profil
Daniela Fedorová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav lekárskej a klinickej biochémie; 5. poschodie, LF UPJŠ Košice
Adresa:
Tr. SNP 1,
040 11, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Vplyv stravovacích návykov na vybrané antropometrické merania študentov VŠ

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
25%
Hodnotenie príspevku