Mgr. Zuzana Rešková

Používateľský profil
Mgr. Zuzana Rešková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Výskumný Ústav potravinársky
Adresa:
Priemyselná 4,
824 75, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky