Mgr. Alexandra Lešková

Používateľský profil
Mgr. Alexandra Lešková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekosozológie a fyziotaktiky
Adresa:
Mlynská dolina B-2,
84215, Bratislava 4
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

70%
Hodnotenie príspevku