MVDr. Michaela Dolinská

Používateľský profil
MVDr. Michaela Dolinská

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Parazitologický ústav SAV
Adresa:
Hlinkova 3,
04001, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Výskyt rezistencie voči makrocyklickým laktónom u gastrointestinálnych parazitov oviec na Slovensku.

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2012
75%
Hodnotenie príspevku