RNDr. Viktória Szabadosová

Používateľský profil
RNDr. Viktória Szabadosová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Adresa:
Trieda SNP 1,
040 11, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

84%
Hodnotenie príspevku