MUDr. Daniel Čierny

Používateľský profil
MUDr. Daniel Čierny

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav lekárskej biochémie JLF UK
Adresa:
Malá hora 4,
03601, Martin
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Analýza genetických a biochemických markerov u pacientov po ložiskovej ischemickej cievnej mozgovej príhode

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
71%
Hodnotenie príspevku