Ing. Michal Pastorek

Používateľský profil
Ing. Michal Pastorek

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Námestie Slobody 1624/31,
02001, Púchov
Slovensko
Záujmy: