Ing. Mária Kopcová

Používateľský profil
Ing. Mária Kopcová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Breznica 185,
091 01, Stropkov
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

-
Hodnotenie príspevku