Ing. Peter Vido

Používateľský profil
Ing. Peter Vido

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Adresa:
I. Krasku 491/30,
02001, Púchov
Slovensko
Záujmy: