Ing. Peter Klinga

Používateľský profil
Ing. Peter Klinga

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta
Adresa:
T. G. Masaryka 24,
960 53, Zvolen
Slovensko
Záujmy: