Ing. Lucia Nedelová

Používateľský profil
Ing. Lucia Nedelová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
LF, Technická univerzita vo Zvolene
Adresa:
T.G. Masaryka 24,
96053, Zvolen
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

70%
Hodnotenie príspevku