Mgr. Hana Halászová

Používateľský profil
Mgr. Hana Halászová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra molekulárnej biológie, PriF UK, Bratislava
Adresa:
Mlynská dolina,
842 15, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

100%
Hodnotenie príspevku