RNDr. Michaela Kandričáková

Používateľský profil
RNDr. Michaela Kandričáková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Adresa:
Mlynská dolina B2,
84215, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

78%
Hodnotenie príspevku