Mgr. Martina Babálová

Používateľský profil
Mgr. Martina Babálová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav krajinnej ekológie SAV
Adresa:
Štefánikova 3,
814 99, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

87%
Hodnotenie príspevku