Ing. Ivan Kováč

Používateľský profil
Ing. Ivan Kováč

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Obrancov mieru 1156,
02001, Púchov
Slovensko
Záujmy: