Ing. Monika Struharňanská

Používateľský profil
Ing. Monika Struharňanská

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Daniela Dlabača 10,
01001, Žilina
Slovensko
Záujmy: