Mgr. Martina Kotrbancová

Používateľský profil
Mgr. Martina Kotrbancová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Lekárska fakulta UK, Epidemiologický ústav
Adresa:
Špitálska 24,
813 72, Bratislava
Slovensko
Záujmy: