RNDr. Júlia Kudláčová PhD.

Používateľský profil
RNDr. Júlia Kudláčová PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Rudník 258,
044 23, Jasov
Česko
Záujmy:

Príspevky

Využitie fluorescenčnej spektroskopie na stanovenie fáz kromoglykátu sodného

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2015
100%
Hodnotenie príspevku

Štúdium interakcií heparínu so safranínom T

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2013
100%
Hodnotenie príspevku
92%
Hodnotenie príspevku