Ing. Lucia Ochmanová

Používateľský profil
Ing. Lucia Ochmanová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/ Katedra krajinného inžinierstva
Adresa:
Hospodárska 7,
949 76, Nitra
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Odnos látok z horného povodia Hrona

Ekológia a environmentalistika
2012
65%
Hodnotenie príspevku