Ing. Vladimíra Krmelová PhD.

Používateľský profil
Ing. Vladimíra Krmelová PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií
Adresa:
I.Krasku 491/30,
020 01, Púchov
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Štúdium vybraných vlastností polymérnych tenzidov

Ekológia a environmentalistika
2013
93%
Hodnotenie príspevku

Príprava, charakterizácia a štúdium povrchovo-aktívnych vlastností oleátov karboxymetylcelulózy

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2012
66%
Hodnotenie príspevku