Mgr. Diana Porubská

Používateľský profil
Mgr. Diana Porubská

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Adresa:
Mlynská dolina,
842 15, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Rôzne metódy stanovenia podzemného odtoku

Ekológia a environmentalistika
2014
97%
Hodnotenie príspevku
100%
Hodnotenie príspevku

Aplikácia modelu Bilan v povodí potoka Ľupčianka

Ekológia a environmentalistika
2012
85%
Hodnotenie príspevku