RNDr. Jana Strišovská

Používateľský profil
RNDr. Jana Strišovská

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prírodovedecká fakulta UK, Katedra jadrovej chémie
Adresa:
Mlynská dolina CH-1,
842 15, Bratislava 4
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Černobyľ po 25 rokoch

Ekológia a environmentalistika
2012
85%
Hodnotenie príspevku