MUDr. Vladimíra Sadloňová PhD.

Používateľský profil
MUDr. Vladimíra Sadloňová PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta Martin, Univerzita Komenského Bratislava
Adresa:
Sklabinská 26,
036 01, Martin
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Vlastnosti humánneho gravidného myometria v experimentálnych podmienkach

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2013
100%
Hodnotenie príspevku