RNDr. Katarína Tlučková

Používateľský profil
RNDr. Katarína Tlučková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Adresa:
Šrobárová 2,
041 54, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Štúdium G-kvadruplexových štruktúr vyskytujúcich sa v promótorových oblastiach protoonkogénov

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2012
96%
Hodnotenie príspevku