Lenka Šlapáková

Používateľský profil
Lenka Šlapáková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
A. Sládkoviča,
971 01, Prievidza
Slovensko
Záujmy: