Ing. Andrea Schenkmayerová PhD.

Používateľský profil
Ing. Andrea Schenkmayerová PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Adresa:
Pekařská 53,
656 91, Brno
Česko
Záujmy:

Príspevky

Zmena štruktúrno-funkčných vlastností ancestrálneho proteínu pomocou InDel mutagenézy

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2018
98%
Hodnotenie príspevku

Biotechnológie a potravinárske technológie
2014
-
Hodnotenie príspevku