MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský PhD.

Používateľský profil
MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský PhD.

Typ účastníka:
Moderátor

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa:
Sasinkova 4,
811 08, Bratislava
Slovensko
Záujmy: