Ing. Marek Rodný

Používateľský profil
Ing. Marek Rodný

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav hydrológie SAV
Adresa:
Račianska 75,
831 02, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

95%
Hodnotenie príspevku