Ing. Martina Furjelová

Používateľský profil
Ing. Martina Furjelová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE, Ústav lekárskej biochémie
Adresa:
Malá Hora 4,
036 01, Martin
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Expresia hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX v nádorových ochoreniach mliečnej žľazy

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2013
100%
Hodnotenie príspevku
89%
Hodnotenie príspevku