Mgr. Jarmila Puškelová

Používateľský profil
Mgr. Jarmila Puškelová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Adresa:
Mlynská dolina,
84215, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

100%
Hodnotenie príspevku

Monohydrát bis(glykoláto)-dioxido-diperoxidovanadičnan etyléndiamónny

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2012
79%
Hodnotenie príspevku