Ing. Tomáš Kiss

Používateľský profil
Ing. Tomáš Kiss

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
T.G. Masaryka 24,
96001, Zvolen
Slovensko
Záujmy: