Mgr. Natália Sedláčková

Používateľský profil
Mgr. Natália Sedláčková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
841 04, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Biochemické zmeny po hypoxicko/ischemickom inzulte v modeli subchromickej hypoxie gravidných matiek potkanov

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
83%
Hodnotenie príspevku