Mgr. Lucia Cibuľová

Používateľský profil
Mgr. Lucia Cibuľová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
PF UPJS Ústav chemických vied, Katedra Biochémie
Adresa:
Moyzesova 11,
04011, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Grafén - jeho vlastnosti a využitie

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
2012
55%
Hodnotenie príspevku