RNDr. Jana Janočková PhD.

Používateľský profil
RNDr. Jana Janočková PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
LF-UPJŠ, Združená tkanivová banka
Adresa:
Tr. SNP 1,
04012, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Interakcie DNA s novými oxímovými derivátmi

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2013
99%
Hodnotenie príspevku

Analýza väzbových vlastností mono- a bistakrínových derivátov s DNA a ich vplyv na topoizomerázovú aktivitu

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2012
97%
Hodnotenie príspevku