Ing. Alexandra Veverková

Používateľský profil
Ing. Alexandra Veverková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Trieda Andreja Hlinku 2,
949 76, Nitra
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

60%
Hodnotenie príspevku