Ing Martin Mátyás

Používateľský profil
Ing Martin Mátyás

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa:
tr. A. Hlinku 2,
94905, Nitra
Slovensko
Záujmy:

Príspevky