Ing. Veronika Brandýsová

Používateľský profil
Ing. Veronika Brandýsová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Slobody 132,
01851, Nová Dubnica
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

94%
Hodnotenie príspevku