Miroslav Ferko

Používateľský profil
Miroslav Ferko

Typ účastníka:
Editor, Moderátor, Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav pre výskum srdca, CEM, SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
84104, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Abstrakty

Nadpis Stav Article
Preconditioningom navodená regulácia proteínov srdcových mitochondrií v podmienkach ischemicko/reperfúzneho poškodenia: Účasť PRDX5 v ROS signalizácii Zverejnené zobraziť
Proteomická reakcia energetických dráh srdcových mitochondrií na stav zníženej utilizácie kyslíka: Význam up-regulácie β-oxidácie mastných kyselín Zverejnené zobraziť
Kardioprotektívna modulácia dichlóracetátom v stave zníženej utilizácie kyslíka: Cielená proteomická analýza signálnych dráh mitochondrií Zverejnené zobraziť
Využitie hmotnostnej spektrometrie na analýzu úlohy mitochondrií v kardioprotekcii Zverejnené zobraziť
LC-MS identifikácia proteomických zmien komplexov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií v podmienkach stimulácie endogénnych kardioprotektívnych mechanizmov Zverejnené zobraziť
Nedostatočná utilizácia kyslíka vo vzťahu k energetickej udržateľnosti srdcových mitochondrií v podmienkach patologickej záťaže Zverejnené zobraziť
Srdcové mitochondrie v podmienkach kyslíkovej deprivácie: význam mPTP a membránového potenciálu v bioenergetike myokardu Zverejnené zobraziť
Využitie hmotnostnej spektrometrie v proteomickej analýze vzorky srdca po 1D gélovej elektroforéze Zverejnené zobraziť
Metódy kvantitatívnej analýzy retenčnej kapacity mitochondrií myokardu s využitím časovo-rozlíšenej fluorescenčnej spektroskopie Zverejnené zobraziť
Adaptačné zmeny dýchacieho reťazca ako reakcia srdcových mitochondrií na remote ischemický preconditioning Zverejnené zobraziť
Diabetický myokard ovplyvnený remote ischemickým a farmakologickým preconditioningom: funkčné zmeny srdcových mitochondrií Zverejnené zobraziť
Ovplyvnenie respiračnej aktivity mitochondrií a tvorby voľných radikálov procesom remote ischemického preconditioningu Zverejnené zobraziť
Úloha RISK signálnej dráhy v kardioprotektívny účinok remote ischemického preconditioningu u SHR potkanov Zverejnené zobraziť
Proteomické analýzy a potenciálne proteínové interakcie zapojené do procesov kardioprotektívnej signalizácie srdcových mitochondrií v podmienkach metabolického preconditioningu Zverejnené zobraziť
Výskum kompenzačných mechanizmov srdca na úrovni mitochondrií pomocouhmotnostnej spektrometrie a fluorescenčnej spektroskopie Zverejnené zobraziť
Kardioprotektívna stimulácia proteínov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií a mPTP v stave zníženej kyslíkovej utilizácie Zverejnené zobraziť
Úloha proteínov regulujúcich mitochondriálne póry prechodnej permeability v podmienkach metabolického preconditioningu Zverejnené zobraziť
Štúdium vzájomnej interakcie farmakologického diazoxidom indukovaného preconditioningu s akútnym streptozotocínovým diabetom Zverejnené zobraziť