Milan Tkáč

Používateľský profil
Milan Tkáč

Typ účastníka:
Pasívny

Príspevky

STANOVENIE SLEDOVANÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK V TESTOCH ODBORNOSTI 24 ORGANIZÁCIE PRE ZÁKAZ CHEMICKÝCH ZBRANÍ

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2009
-
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku