Mgr. Ružena Pilišiová

Používateľský profil
Mgr. Ružena Pilišiová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Chemický ústav SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
845 38, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Indukcia β-D-glukán-špecifických, G9-BSA a G6-BSA špecifických protilátok u imunizovaných Balb/c myší

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2013
98%
Hodnotenie príspevku

Testovanie fagocytovej aktivity neutrofilov u Balb/c myší imunizovaných nonaglukozid-BSA konjugátom

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
92%
Hodnotenie príspevku
100%
Hodnotenie príspevku