RNDr. Martina Nemčeková

Používateľský profil
RNDr. Martina Nemčeková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Školská 28,
90065, Záhorská Ves
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

93%
Hodnotenie príspevku