Ing. Martin Nagy

Používateľský profil
Ing. Martin Nagy

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Park Komenského 19,
04001, Košice
Slovensko
Záujmy: