Lucia Mésarošová

Používateľský profil
Lucia Mésarošová

Typ účastníka:
Pasívny

Príspevky

Sledovanie zmien expresie kaveolínu-1 u pacientov s adenokarcinómom obličiek

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2010
-
Hodnotenie príspevku