Mgr. Pavol Kenderessy Ph.D.

Používateľský profil
Mgr. Pavol Kenderessy Ph.D.

Typ účastníka:
Moderátor

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Štefánikova 3,
814 99, Bratislava
Slovensko
Záujmy: