Ing. Zuzana Kňažická PhD.

Používateľský profil
Ing. Zuzana Kňažická PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnoloógie a potravinárstva, Katedra fyziológie živočíchov
Adresa:
Trieda Andreja Hlinku 2,
949 76, Nitra
Slovensko
Záujmy:

Abstrakty

Príspevky

The mechanism of copper effect on the spermatozoa in vitro

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2014
100%
Hodnotenie príspevku

Vplyv železa na životaschopnosť pohlavných buniek in vitro

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
83%
Hodnotenie príspevku

Vplyv niklu na produkciu steroidných hormónov z ľudských adrenokarcinómových buniek (H295R)

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2011
-
Hodnotenie príspevku